27 January 2015 www.osinoviavane.com
 
   
НАЧАЛО
ЗАКОНОВА УРЕДБА
ПРОЦЕДУРИ
ИНСТИТУЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТИ
ОБУЧЕНИЯ
СТАТИИ
ЛИТЕРАТУРА
ПОЛЕЗНО
ДЕТСКИ КЪТ
НАШИТЕ ИСТОРИИ
КОНТАКТИ
ИНИЦИАТИВИ
КАМПАНИИ
КОНКУРСИ
ПАРТНЬОРСТВА
ИЗДАТЕЛСТВО
МЕДИЙНИ ИЗЯВИ
РЕСУРСИ
ФОРУМ
ГАЛЕРИЯ
ВРЪЗКИ
БАНЕРИ
ПАРТНЬОРИ
Advertisement
ПРИЯТЕЛИ:
Advertisement
ВРЪЗКИ:
Advertisement
Не пропускайте:
Кои сме ние?
 
 
 
 
Ние избрахме хостинг от:
Advertisement
Последно добавени


"Семейство за всяко дете" - за повече приемни родители и осиновители в България
               

Проектът “Семейство за всяко дете” е насочен към развитие на социални услуги в подкрепа на развитието на приемни и осиновителни семейства, които ще предоставят или предоставят грижи за деца в риск.
В момента в България има над 8 хиляди деца в институции. В същото време няма достатъчни форми на семейната грижа за деца в риск /алтернативните семейства/, а това прави процеса на извеждане на децата от домовете към качествени алтернативи в общността невъзможен. Дейностите по проекта са насочени към укрепване на системата за повишаване на благосъстоянието на децата, които се нуждаят от приемна грижа или се осиновяват.
Проект „Семейство за всяко дете” подкрепя деинституционализацията на децата в риск като създава възможност за увеличаване на броя на приемните семейства в България, увеличава реалните осиновявания и намалява риска от разсиновяване на вече осиновени деца. Така вместо да постъпват в домове, децата ще се отглеждат в подкрепени със системни услуги приемни и осиновителни семейства.

ПРОЕКТЪТ
Проект “Семейство за всяко дете” се финансира и развива по програма ФАР - “Деинституционализация на рискови групи чрез предоставяне на социални услуги в общността” – фаза 3. Той се осъществява от Фондация “За Нашите Деца”. Проект „Семейство за всяко дете” е с продължителност 12 месеца – стартира декември, 2008 год. и ще приключи в края на ноември, 2009 г.
Устойчивостта на създаденият модел за развитие на услуги ще продължи като държавно делегирана дейност.

ЦЕЛИТЕ
Общата цел
Общата цел на проекта «Семейство за всяко дете» е деинституционализация чрез ускоряване на процеса на развитие на алтернативната семейна грижа за деца в риск – приемна грижа и осиновяване.

Специфични цели :
1. Управление и развитие на специализиран екип за работа по приемна грижа и осиновяване.
2. Предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на приемната грижа и осиновяването.
3. Повишаване на популярността на приемната грижа и осиновяването сред обществеността

ДЕЙНОСТИТЕ
Дейностите на проекта са организирани в следните компоненти:
Компонент А. Управление и развитие на капацитета на екип «Семейство за всяко дете»
Компонент Б. Предоставяне на услуги към приемни и осиновителни семейства и настанени/осиновени деца
Компонент С. Популяризиране на приемната грижа и осиновяването сред обществото.

РЕЗУЛТАТИТЕ
• Сформирана и работеща Група за управление на проекта
• Ефективно планиране и отчитане на дейноситте по проекта
• Ресурсно обезпечен екип „Семейство за всяко дете”
• Сформиран специализиран екип „Семейство за всяко дете”
• Развита партньорска мрежа на екипа
• Развитие на капацитета на екипа „Семейство за всяко дете”
• Привлечени доброволци към работата на екипа
• Предоставени услуги към кандидати за пиремни семейства
• Предоставени услуги към приемни семейства
• Предоставени услуги към приемни деца
• Предоставени услуги към кандидати за осиновители
• Предоставени услуги към осиновители и осиновени деца
• Популяризиран екип „Семейство за всяко дете”
• Проведена публича кампания за набиране на приемни семейства
• Проведена Национална годишна среща „Приемна грижа”
Проектът ще подкрепи над 300 приемни деца, осиновени деца, приемни семейства и осиновители, кандидати за приемни семейства, кандидати за осиновители, чрез развитие на специализирани услуги за тях.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
В Столична община въпреки усилията през последните 5 години, броят на децата, настанени в институции продължава да бъде висок. Към началото на 2007 г. на територията на Столична община функционират 9 специализирани институции, предоставящи социални и образователни услуги на деца. Броят на настанените в тях деца е 899. За приемна грижа и осиновяване най-подходящи са децата в раната детска възраст. В столицата има 3 ДМСГД за деца до 3 г. възраст и 3 ДДЛРГ за деца между 3 и 7 г. Общият брой на настанените в домове деца до 7 г. е 400. На фона на стотици деца, които се нуждаят от примна грижа, в Столична община има само 14 доброволни и 2 професионални приемни семейства. В стратегията на Столична община за 2007 г. е залегнало също и «Иницииране и пряко участие в кампания за популяризиране на приемната грижа, с цел повишаване нивото на информираност и включване”.

В София има остър недостиг на популяризирането на семейната грижа, на услуги, подкрепящи приемната грижа и осиновяването за деца. Анализът на развитието на приемната грижа и осиновяването както в национален план, така и за Столична община, показва:

- капацитетът на ОЗД за услуги по приемна грижа и осиновяване е все по-намаляващ;
- липсват специализирани екипи за системно развитие на приемната грижа и осиновяването;
- липсват 24-часови услуги за консултация и подкрепа за семейства, отглеждащи настанено дете и форми на заместваща грижа към приемни родители;

Проект «Семейство за всяко дете» е в пълен синхрон с Националната стратагия за детето и Стратагията на Столична община за 2007г., както и с цялостната политика на Българската държава и останалите членки в ЕС за спазване правата на децата. В същото време то допълва ефекта от предходните две фази на програма «Деинституционализация чрез развитие на услуги в общонстта за рискови групи» чрез логичното развитие на вече специализирани услуги към алтернативните семейства

РАБОТНИЯТ ЕКИП ПО ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

Щатен персонал
По проекта ще бъде сформиран и обучен екип. Екипа ще се състои от щатни служители – координатор на екипа, 4-ма социални работници, 1 психолог, 2-ма фамилни терапевти.

Доброволци
В подкрепа на щатните служители ще се развият доброволчески екип. Активното включването на доброволци в дейностите по проекта е в най-висока степен желано и ценено. Разработена е схема за подкрепа на работата на основния екип от доброволци.

Експерти на Фондация “За Нашите Деца”
Развитието на капацитета на екипа ще бъде подкрепяно от експертите на Фондация “За Нашите Деца”, които ще предоставят обучение, методологична подкрепа и супервизия на екипа по проект „Семейство за всяко дете”.

СТАНДАРТИ НА УСЛУГИТЕ В ПРОЕКТА
Фондация “За Нашите Деца” гарантира, че по проекта и във всички дейности извън проекта се развиват услуги, съобразени с най-високи съвременни стандарти. Политиките, процедурите и методологиите на услугите, отразяват най-новите схващания за развитието на детето и грижата за него. Те са подкрепени с изпитаните практики на фондация “За Нашите Деца” и гарантират в най-голяма степен защита на детските права.

За контакти:
гр. София
ул. Гюешево 21
кв. Сердика, Зона Б 5
тел. : 02 / 822 35 10
е- mail:
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
http//:
www.detebg.org 

 
 
 
 
Размер на текста:
Larger FontSmaller Font
Посетители: 2134254
Собственост на:
Advertisement
МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ:
Добре дошли в HuLite.net!
Анкета
Нужен ли е този ресурсен център за осиновяване?
 
Трябва ли да има обучителни курсове за кандидат-осиновители?
 
КНИЖАРНИЦА:
Advertisement
 
(C) 2006-2013 НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОСИНОВЯВАНЕ Всички права запазени DESISLAVA TENEVA & INTEGRA BULGARIA Assoc.